About JOC

HOME > About JOC > Executives

Executives

April 15,2024

President YAMASHITA Yasuhiro (IOC member) *
Vice President MITSUYA Yuko *
SAKAI Kunihiko
YOKOI Yutaka
Secretary General OGATA Mitsugi
Senior Executive Board members KITANO Takahiro
KOTANI Mikako *
HOSHI Kaori
Executive Board members ARAKI Erika *
ITO Hidehito
IWABUCHI Kensuke
ENDO Toshiaki
OTA Yuki (IOC member) *
OKAMOTO Tomoaki
KURIHARA Mitsue
SUGIYAMA Fumino
SUZUKI Daichi *
SUTO Miwa
TAGUCHI Aki **
TANIMOTO Ayumi *
DOHI Michiko
HARADA Masahiko *
HATTORI Michiko
FURUYA Toshihiko
MATSUDA Takeshi *
MIZUTORI Hisashi *
MURAI Mitsuru
YAGI Yuri
RAITA Kyoko
WATANABE Morinari (IOC member)
Auditors KUDO Yoko
TERADA Masahiro
NUSHI Junko

*Olympian **Paralympian