MENU ─ 東京2020

東京2020


アーチェリー ARCHERY

この日のTEAM JAPAN 競技結果

※競技結果はTEAM JAPANのみの情報となります。

男子個人 1回戦

ルイス・アルバレス
(メキシコ)
7−3
2回戦進出

男子個人 1回戦

ジャルノ・デ スメト
(ベルギー)
 
2−6
1回戦敗退

男子個人 1回戦

イタイ・シャンニ
(イスラエル)
7−3
1回戦敗退

男子個人 2回戦

ヒイス・ブルクスマ
(オランダ)
6−5
3回戦進出

女子個人 1回戦

マリエ・ホラーチュコバ
(チェコ共和国)
6−2
2回戦進出

女子個人 1回戦

グエト・ド ティ アン
(ベトナム)
6−5
2回戦進出

女子個人 1回戦

ウラントンガラグ・ビシンデー
(モンゴル)
6−2
2回戦進出

女子個人 2回戦

チャン・ミンヒ
(大韓民国)
6−2
3回戦進出

女子個人 2回戦

ケーシー・カウフホールド
(アメリカ合衆国)
6−2
3回戦進出

女子個人 2回戦

ハンナ・マルサワ
(ベラルーシ)
 
0−6
2回戦敗退
競技名 2021年7月 8月
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
アーチェリー
男子個人
男子団体
女子個人
女子団体
混合団体
ページをシェア