/ �I�����s�b�N / �o���N�[�o�[2010 / ���{��\�I��c�v���t�B�[��
 

��21��I�����s�b�N�~�G���Z���i2010�^�o���N�[�o�[�j

�–� ���i������ ��傤�j

���{��\�I��c�@�X�L�[�E�X�m�[�{�[�h

���N�����F
1990�N5��15��
�N��F
19��
���ʁF
�j
�g���F
166cm
�̏d�F
60kg
�o���n�F
���Q��
�o�g�Z(���ݒn)�^�݊w�Z(�w�N)�F
���R�s���K�����w�Z(���Q��)���������R��썂�Z(���Q��)�����R��w(1�N)
����^�����N���u�F
���R��w
�o��\���ڂ܂��̓|�W�V�����F
�j�q�n�[�t�p�C�v