/ �I�����s�b�N / �o���N�[�o�[2010 / ���{��\�I��c�v���t�B�[��
 

��21��I�����s�b�N�~�G���Z���i2010�^�o���N�[�o�[�j

髙�� ����i�����͂� ���������j

���{��\�I��c�@�X�P�[�g�E�t�B�M���A�X�P�[�g

���N�����F
1986�N3��16��
�N��F
23��
���ʁF
�j
�g���F
165cm
�̏d�F
59kg
�o���n�F
���R��
�o�g�Z(���ݒn)�^�݊w�Z(�w�N)�F
�q�~�s���A�����w�Z(���R��)�������q�~�������Z(���R��)���֐���w���֐���w��w�@(2�N)
����^�����N���u�F
�֐���w
�o��\���ڂ܂��̓|�W�V�����F
�j�q�V���O��