JOC
/ / 2004 / / /
   

Sayami MATSUSHITA
198241
22
169cm
58kg
1329
R&BHIP&HOP
 
41

2004813